Prawo.pl: SN o rencie rodzinnej

Dorosła osoba, która cierpi na różne dolegliwości, ale może pracować nie ma prawa do renty rodzinnej - orzekł Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu czytamy, że „praca w warunkach chronionych nie jest przeszkodą dla uznania, że powód może pracować w warunkach zwykłych, o ile jest lekka”.

Lekko upośledzony umysłowo Marek K. w wieku 50 lat wystąpił do sądu o przyznanie renty rodzinnej po zmarłej matce. Sąd Okręgowy odmówił zaznaczając, że renta ta jest przyznawana członkom rodziny po śmierci osoby, która miała prawo do emerytury lub renty z niezdolności do pracy. Ale dorosła osoba, która się ubiega otrzymuje te rentę, jeśli: jest chora i niezdolna całkowicie do pracy albo do ukończenia nauki w szkole.

Sąd I instancji stwierdził, że w przypadku Marka K. nie zachodzą przesłanki z art. 65 i art. 67 ustawy o rentach i emeryturach z FUS, natomiast powód nie jest całkowicie niezdolny do pracy, co zostało potwierdzone przez biegłego.

Po oddaleniu roszczenia przez krakowski sąd apelacyjny pełnomocnik Marka K. złożył skargę kasacyjną. Zwrócił w niej uwagę na konieczność interpretacji art. 12 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, czyli odpowiedzi na pytanie, czy stwierdzenie zdolności do pracy w warunkach szkodliwych oznacza całkowita niezdolność do pracy w warunkach zwykłych.

Według Jolanty Charchuły z ZUS nie ma powodów do rozszerzającej interpretacji przepisów ustawy, a renta rodzinna powodowi się nie należy. Praca - zgodnie z opiniami lekarzy - pełnić może rolę terapeutyczną i jest jak najbardziej wskazana dla samopoczucia powoda.

Sąd Najwyższy w Izbie Pracy utrzymał wyrok sądu II instancji w mocy.

„Wykonywanie pracy chronionej nie stoi na przeszkodzie orzeczenia o całkowitej niezdolności - zauważył sędzia Maciej Pacuda. - Dwie instancje sądowe uznały, że powód nie jest całkowicie niezdolny do pracy i co więcej - biegli określili, jakie prace może wykonywać Marek K., np. lekkie prace fizyczne i lekkie prace biurowe” - dodał sąd.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/kadry/renta-rodzinna-nie-nalezy-sie-gdy-zachowana-jest-zdolnosc-do,437492.html

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO