Prawo.pl: rewolucyjna zmiana w przetargach - kary umowne będą ograniczone

Łączna maksymalna wysokość kar umownych w zamówieniach publicznych, których może dochodzić zarówno zamawiający jak i wykonawca, nie może przekroczyć 20 proc. wartości netto umowy. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji przepisów, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku, donosi Prawo.pl.

Projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, trafił właśnie do konsultacji publicznych. Nowe brzmienie zyskuje m.in. 436 pkt. 3, który określa maksymalną wysokość kar umownych.

Zdaniem pytanego przez Prawo.pl mec. Jacka Liputa, radcy prawnego i szefa praktyki prawa zamówień publicznych w kancelarii Gawroński & Partners interwencja ustawodawcy w zakresie limitu kar stała się konieczna, ponieważ sprawy tej od lat nie uregulowała praktyka.

Tomasz Zalewski radca i partner w kancelarii Bird&Bird uważa, że to bardzo ważna, wręcz rewolucyjna zmiana. „Zgodnie bowiem z art. 431 nowego PZP, zamawiający i wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia. Bez określenia ustawowego progu dla kar, współpraca nie musiałaby opierać się na równowadze. Sam obowiązek określenia maksymalnej wysokości kar mógłby być niewystarczający” – ocenia na łamach portalu Prawo.pl.

Zdaniem Zalewskiego ustawodawca stawia sprawę jasno, i co ważne zrównuje zasady na rynku publicznym z obowiązującymi w sektorze prywatnym.

„W umowach między firmami często określa się limit kar na maksymalnym poziomie 10-20 proc. Poza bowiem zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, kary umowne pełnią rolę ostrzegawczą. Jeśli wartość kary przekracza wartość marży wykonawcy, to jest sygnał ostrzegawczy dla zamawiającego” – tłumaczy na stronach Prawo.pl.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/biznes/nowelizacja-nowego-prawa-zamowien-publicznych-limit-kar-umownych,502022.html

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO