Prawo.pl: raport o stanie samorządu to nie laurka

Raport o stanie gminy, powiatu i województwa będzie miał drugie podejście - donosi portal Prawo.pl. Powód? Według cytowanych przez portal ekspertów raport powinien ujawnić też słabe strony i zagrożenia, a nie tylko osiągnięcia samorządów. Jak informuje Prawo.pl, mimo epidemii zachowano ustawowy termin przekazania raportu - 31 maja - informuje Prawo.pl.

Obowiązek sporządzania raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego (JST) wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ze stycznia 2018 roku.

Sprawozdanie, które przygotowują wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, zarządy powiatów i województw, ma obejmować podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim. Dokument powinien być przedłożony radzie lub sejmikowi do końca maja.

Według cytowanego przez Prawo.pl Jakuba Kłosińskiego, radnego rady miejskiej w Siechnicach, uczestnika Akademii Samorządowej Fundacji Batorego i Stowarzyszenia POLITES „raport nie może być laurką, ale powinien informować rzetelnie również o zagrożeniach czy o słabych stronach gminy, tak, aby wszyscy mieli świadomość, nad czym należy nadal pracować i przed jakimi wyzwaniami stoi gmina". Jak podaje portal, w ubiegłorocznym raporcie włodarze często chwalili się sukcesami, a o problemach zapominali.

Piotr Derejczyk, wójt gminy Miedźno pytany przez Prawo.pl o opinię ocenia, że „pozytywne jest umożliwienie mieszkańcom zabierania głosu na sesji, kiedy raport jest przedstawiany". „To cenna informacja zwrotna, chyba niemożliwa do pozyskania w inny sposób” – dodaje wójt.

Według ekspertów cytowanych przez Prawo.pl w czasie epidemii mogą pojawić się problemy z dyskusją na temat raportu, bo „jest to niezwykle trudne” wobec obowiązujących ograniczeń w zakresie liczby osób uczestniczących w posiedzeniu rad samorządowych. Ich zdaniem rozwiązaniem może być stanowisko komputerowe w urzędzie gminy, zorganizowane z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa.

Pełen tekst artykułu na: https://www.prawo.pl/samorzad/raport-o-stanie-samorzadu-powinien-informowac-tez-o-problemach,500270.html

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO