Prawo.pl: nie będzie zwolnienia pracowników ze wstępnych badań lekarskich

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wycofało się z propozycji zwolnienia pracownika ze wstępnych badań lekarskich w przypadku, kiedy posiada on już aktualne orzeczenie lekarskie, informuje serwis prawo.pl.

Rząd przyjął projekt Pakietu Przyjazne Prawo, który zawiera kilkadziesiąt ułatwień dla biznesu. Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zakładał zmiany w odbyciu wstępnych badań lekarskich.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 229 § 1 Kodeksu pracy, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w przypadku zmiany pracodawcy jest ważne 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. Po upływie tego terminu pracownik, nawet jeżeli będzie wykonywał pracę tego samego rodzaju i w tych samych warunkach, musi przejść wstępne badania lekarskie pomimo posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego.

Zgodnie z proponowaną zmianą, z której zrezygnowano, pracodawca nie musiałby kierować osoby przyjmowanej do pracy na wstępne badania lekarskie, jeżeli osoba ta przedstawiłaby aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Takie zmiany w Kodeksie pracy krytykowały związki zawodowe oraz Państwowa Inspekcja Pracy, która uważała, że po wprowadzeniu przepisów pracownik mógłby być zatrudniony na stanowisku, na którym nie powinien świadczyć pracy z racji stanu zdrowia.

Jak poinformowało w komunikacie MPiT, w projekcie znalazły się ułatwienia dla pracowników gastronomii. „Będą mogli przebadać się na własny wniosek. Ponadto, jeśli mają aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno-epidemiologicznym (w okresie ważności orzeczenia)” - wskazano.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/kadry/zwolnienie-ze-wstepnych-badan-lekarskich-nie-bedzie,443419.html

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO