Prawo.pl: kontrowersje wokół daty złożenia wniosków o odroczenie płatności VAT

Epidemia Covid-19 spowodowała, że niektóre firmy nie zdążyły w terminie rozliczyć podatków CIT i VAT. Zgodnie z możliwością, jaką daje ordynacja podatkowa, przedsiębiorcy złożyli wnioski do urzędów skarbowych o odroczenie terminu rozliczenia. Jednak - jak podaje Prawo.pl - urzędy skarbowe, które dostały pisma po 25 marca (wymaganej prawem daty rozliczenia podatku VAT za luty), uznały, że wpłynęły one po terminie i nie będą rozpatrywane.

Art. 67a ordynacji podatkowej daje podatnikom prawo do wnioskowania do skarbówki o odroczenie terminu rozliczenia, płatności czy rozłożenia na raty. Z informacji, do których dotarło Prawo.pl, wynika, że duża część firm wystąpiła z takimi prośbami do US jeszcze przed upływem terminu rozliczenia podatków. Jednak urzędy, które dostały wnioski dotyczące VAT po 25 marca, stwierdziły, że pisma wpłynęły już po wymaganej dacie i nie podjęły się ich rozpatrzenia. Według Prawo.pl oznacza to, że autorzy wniosków będą zobowiązani do zapłacenia odsetek od zaległości podatkowych.

„Problem pojawia się w przypadku, w którym wniosek został złożony przed terminem zapłaty, ale organ rozpatruje wniosek już po jego upływie. Zdaniem części organów podatkowych, w takim przypadku nie można odroczyć terminu zapłaty, gdyż ten już upłynął. Choć takie stanowisko można uzasadniać treścią przepisów ordynacji podatkowej, to jednak wydaje się, że nie jest ono zgodne z ich celem” – zauważa w opinii dla Prawo.pl Grzegorz Keler, adwokat w kancelarii SPCG. 

Jego zdaniem, należałoby raczej przyjąć, iż złożenie wniosku przed upływem terminu płatności podatku pozwala na jego odroczenie. W przypadku wyrażenia przez organ zgody na odroczenie terminu zapłaty podatku, odsetki nie powinny być naliczane.

Niestety - jak informuje Prawo.pl - przepisy ordynacji podatkowej nie są w tym zakresie jasne, co rodzi ryzyko sporów z organami podatkowymi. „Dlatego warto składać wnioski drogą elektroniczną, w tym przez platformę ePuap. W takim przypadku wniosek wpływa do organu niezwłocznie po jego wysłaniu” – podpowiada mecenas Keler. 

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/podatki/wnioski-o-odroczenie-terminu-platnosci-podatku-z-powodu,499353.html

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP
 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO