Polski rząd zaprasza globalne firmy technologiczne do współpracy nad cyberbezpieczeństwem

Do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK dołączają Cisco, Ericsson oraz Nokia. Porozumienie w tej sprawie podpisano podczas 5. Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC w Katowicach (29-30 października 2019 r.).
PAP/S. Leszczyński
PAP/S. Leszczyński

Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie umożliwi kooperację z sektorem prywatnym w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Obejmuje swoim zakresem kilka obszarów - informacyjny, edukacyjny, szkoleniowy, know-how oraz testów i certyfikacji.

Na początku października br. do programu przystąpiła firma Samsung. Podczas Forum CYBERSEC umowę o współpracy podpisały Cisco, Ericsson i Nokia.

„Zakładamy, że podpisane porozumienia będą impulsem dla globalnych firm technologicznych, aby jeszcze mocniej angażowały się w obszar badań i rozwoju w Polsce, we współpracy z polskimi podmiotami prywatnymi i instytucjami państwowymi” - powiedział pełnomocnik rządu ds cyberbezpieczeństwa, Karol Okoński.

Obecny na wydarzeniu minister cyfryzacji Marek Zagórski podkreślał, że głównym celem Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie jest wspólne wykorzystywanie wiedzy poszczególnych firm i instytucji.

„Każde porozumienie, w którym producent sprzętu czy oprogramowania umawia się na przekazywanie rządowi informacji na temat zagrożeń, przekłada się na szybszy czas reakcji i lepsze zrozumienie zjawisk, z którymi mamy do czynienia” - stwierdził zastępca dyrektora NASK ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji, Krzysztof Silicki.

Jego zdaniem duża różnorodność dostawców sprzętu i oprogramowania powoduje, że informowanie o ewentualnych zagrożeniach wymaga ścisłej współpracy. NASK jako tzw. CSIRT (ang. Computer Security Incident Response Team - Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego) będzie bezpośrednim beneficjentem podpisanych porozumień od strony operacyjnej.

„To bardzo dobry przykład budowy Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa przez udział wszystkich interesariuszy, łącznie z dostawcami sprzętu i oprogramowania” - przekonywał Silicki.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO