NFOŚiGW zapowiada: elektroniczna ewidencja odpadów i rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym

„Przez 30 lat istnienia przeznaczyliśmy 4 miliardy złotych na dofinansowanie zadań związanych z szeroko pojętą gospodarką odpadami” - poinformował Dominik Bąk, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
PAP/Kadr z filmu
PAP/Kadr z filmu

Dokąd trafiają nasze odpady i ile ich jest? Codzienność pokazuje, że deklaracje dotyczące ich zbiórki oraz recyklingu różnią się często od praktyki.

W zrównoważonej gospodarce odpadami, która jest jednym z priorytetów dla NFOŚiGW, liczy się zarówno segregacja u źródła, jak również recykling i odzysk. Wszystkie te elementy będzie można już niedługo łatwo i szybko kontrolować. Dzięki zmianom, jakie planowane są od stycznia przyszłego roku.

„Ewidencja odpadowa, która ma obowiązywać od początku 2020 roku, jest istotnym elementem działalności inwentaryzacyjnej, sprawozdawczej i kontrolnej zrównoważonej gospodarki odpadami. Wspieramy inicjatywę, z którą wyszło Ministerstwo Środowiska - powiedział wiceprezes Bąk. - Finansujemy resortowy projekt +Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami+, realizowany zgodnie z zapisami ustawy o odpadach”.

Zbieraniem odpadów zajmuje się w Polsce niemal 8 tysięcy podmiotów. 6,5 tysiąca posiada zezwolenie na ich przetwarzanie. Zgodnie z nowymi założeniami, firmy muszą dostosować swoje pozwolenia do wymogów tzw. pakietu odpadowego.

W najbliższym czasie branżę gospodarki odpadami czeka wiele wyzwań. W Sejmie trwają prace nad ustawami nowelizującymi akty dotyczące postępowania z odpadami oraz wymogi dostosowania instalacji przetwarzania odpadów do nowych systemów BAT (standard służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w Unii Europejskiej - red.).

Do 5 września 2019 roku wyżej wymienione podmioty mają czas na złożenie kompletnych wniosków o zmianę posiadanych decyzji odpadowych. Przyjęta w ubiegłym roku zmiana ustawy o odpadach wprowadziła szereg przepisów, których celem jest m.in. zapobieganie pożarom składowisk.

„Liczymy na to, że modyfikacja prawa w tym względzie wyeliminuje istniejące, czasami rażące nieprawidłowości. Z takimi właśnie mamy do czynienia w ostatnich latach” - poinformował Dominik Bąk.

Tematyka odpadów, ich zagospodarowania, systemów recyklingu i wymogów, jakie stoją przed właścicielami instalacji odpadowych, będzie jednym z punktów programu zbliżających się 31. Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM.

Na targach POL-ECO SYSTEM prezentowane są innowacyjne rozwiązania i technologie wspierające ochronę środowiska i branżę komunalną, a także maszyny będące przykładem implementacji najnowocześniejszych rozwiązań na grunt szeroko rozumianej ekologii. Ekspozycję targową tworzą firmy produkcyjne i usługowe z branży gospodarki odpadami, recyklingu, energooszczędnych technologii, odnawialnych źródeł energii i gospodarki wodno-ściekowej.

W tym roku targi POL-ECO SYSTEM zostaną poprzedzone wydarzeniami Dnia Informacyjno-Szkoleniowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który planowany jest na 8 października 2019 roku.

Wiceprezes funduszu podkreślił, że poznańskie targi będą także pretekstem do podsumowania działalności istniejącego od 30 lat NFOŚiGW.

„Obecnie wdrażamy w życie dwie perspektywy z unijnego programu operacyjnego +Infrastruktura i Środowisko+. Dotyczą one m.in. budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych - mówił Dominik Bąk. - Przeznaczyliśmy na to 4 miliardy złotych. W tym 1,5 miliarda z funduszy europejskich i 1 miliard ze środków krajowych na instalację termicznego przetwarzania odpadów komunalnych”. A jakie są plany instytucji na najbliższe lata?

„Poważnie myślimy o wspieraniu projektów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym - powiedział Dominik Bąk. - Opiera się ona na racjonalnym wykorzystaniu zasobów oraz ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. To trend, który chcielibyśmy rozwijać”.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM odbędą się między 9 a 11 października 2019 roku w Poznaniu. Będą doskonałym miejscem do dyskusji i wymiany poglądów na tematy najbardziej nurtujące sektor gospodarki odpadami. Patronat honorowy nad targami sprawuje minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO