Nagrody dla wolontariuszy Grupy Orlen

Pracownicy uczestniczą w wolontariacie, a środki na akcje charytatywne pochodzą z Fundacji Orlen. To bezpośrednia i faktyczna pomoc m.in. dla chorych dzieci czy seniorów - powiedział w środę prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Na pierwszej uroczystej gali w Warszawie spółka nagrodziła najlepsze projekty wolontariackie pracowników z Grupy Orlen.
PAP/M. Kmieciński (1)
PAP/M. Kmieciński (1)

W tym roku ponad 400 pracowników Grupy Orlen zaangażowało się w realizację ponad 20 inicjatyw prospołecznych, ekologicznych i edukacyjnych. W konkursie na Wolontariat Roku nominacje uzyskało 13 inicjatyw zrealizowanych w tym roku przez pracowników Grupy Orlen. Spośród nich w głosowaniu wybrano trzy najciekawsze.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił, że zarządzana przez niego spółka chce pokazać, że bardzo ceni akcje pomocy potrzebującym, organizowane przez wolontariuszy zatrudnionych w Grupie Orlen.

„Doceniamy bezinteresowne zaangażowanie naszych wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas, by pomagać innym. Realizowany przez nas program wolontariatu nie tylko wpisuje się w trendy wyznaczane przez rynek pracy. To przede wszystkim odpowiedź na oczekiwania naszych pracowników, którzy dostrzegają w wolontariacie wiele korzyści - możliwość samorealizacji i rozwijania nowych umiejętności” - powiedział prezes PKN Orlen. „Działania wolontariatu integrują pracowników również ze społecznościami, na rzecz których działają, wzmacniają poczucie społecznej odpowiedzialności i dają motywację do realizacji wspólnych celów” - uzupełnił.

Najwięcej głosów zdobył projekt pt. „Odnowienie placu zabaw dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej we Franciszkowie”, zrealizowany przez pracowników Działu Maszyn Wirujących Petrochemii w Płocku. Wolontariusze zmodernizowali m.in. plac zabaw, boisko oraz miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu dla dzieci - podopiecznych placówki. Zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki oraz nagrody finansowe, które przekażą na wskazany przez siebie cel społeczny.

„Jesteśmy jedną z największych spółek w Polsce i w swoim DNA mamy nie tylko zadanie biznesowe, ale także zadanie społeczne - wolontariat jest tutaj wzorem” - podkreślił Daniel Obajtek. „Tworzymy mechanizmy wspierania akcji charytatywnych i one będą coraz szersze, żeby takich akcji było jak najwięcej, żeby wolontariuszy w Grupie Orlen przybywało. Chodzi o to, żeby pokazać ludzką twarz biznesu” - dodał prezes. Zaznaczył, że w przyszłości Grupa Orlen wciąż będzie angażowała się w organizację charytatywnej pomocy potrzebującym.

Wolontariat pracowniczy działa w Grupie Orlen już od 15 lat. W tym czasie zrealizowano kilkadziesiąt długo- i krótkoterminowych projektów, których beneficjentami były tysiące osób.

Prezes Fundacji Orlen Katarzyna Różycka powiedziała PAP, że środowa uroczysta gala to podsumowanie pierwszego roku programu wolontariatu pracowniczego, który fundacja realizuje we współpracy z całą Grupą Kapitałową Orlen. „Fundacja Orlen prowadzi ten program od roku, ale tradycja działań społecznych w PKN Orlen jest bardzo długa. Od lutego br. udało nam się zorganizować ok. 25 akcji w ramach których m.in. sprzątaliśmy świat, sadziliśmy drzewa, pomagaliśmy tym, którzy są najbardziej bezbronni, czyli osobom niepełnosprawnym, prowadziliśmy zajęcia edukacyjne dla rodzinnych domów dziecka, wspieraliśmy osoby starsze i samotne” - podkreśliła prezes.

Dodała, że od bieżącego roku wolontariat pracowniczy funkcjonuje w nowej odsłonie. Pracownicy mogą zgłaszać swój udział w akcjach inicjowanych przez Fundację Orlen lub prowadzić własne działania, związane np. z edukacją, ekologią czy wsparciem osób w trudnej sytuacji. Fundacja Orlen przygotowała osobny budżet grantowy, w ramach którego grupa wolontariuszy może otrzymać grant do 3 tys. zł na zaplanowany przez siebie projekt. Dodała, że jeżeli akcja charytatywna zakłada uczestnictwo wielu osób albo szerszy zasięg, Fundacja przewiduje wyższe wsparcie finansowe.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO