Minister infrastruktury: będzie ustawa zakazująca likwidacji linii kolejowych

"W projekcie ustawy, nad którym pracujemy, zapiszemy raz na zawsze, że nie można zlikwidować linii kolejowej, nie można unicestwić przebiegu szlaku kolejowego” – oświadczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w trakcie panelu na temat łączenia aglomeracji w kontekście planów inwestycyjnych Grupy PKP, podczas I Kongresu Rozwoju Kolei, który odbył się 23.01.2019 w Warszawie.
PAP/S.Leszczyński - minister infrastruktury Andrzej Adamczyk
PAP/S.Leszczyński - minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

„Mam nadzieję że polska kolej najgorszy czas ma za sobą; czuje się swoisty renesans, zauważamy wzrost przewozów osobowych rok do roku, wzrost przewozów towarowych. Kolej musi być przebudowywana, ale musi być też rozbudowywana i remedium na jej problemy jest Program Kolej Plus” – oświadczył minister Adamczyk. Podkreślił, że obecnie wielu mieszkańców Polski jest pozbawionych sieci kolejowej. „Zlikwidowano wiele szlaków kolejowych; od kolei odcięto wiele miast, co nigdy nie powinno było nastąpić” – mówił. Wymienił m.in. takie miejscowości jak: Jastrzębie Zdrój, Sokołów Podlaski, Turek.

Minister Adamczyk zapowiedział, że wkrótce do konsultacji społecznych trafi projekt ustawy przywracający wiele połączeń i szlaków kolejowych.

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel powiedział, że wstępnie wytypowano ponad 100 miejscowości, do których powinno być połączenie kolejowe. Następnie wybrano 21 miast, do których w pierwszej kolejności takie połączenie powinno być przywrócone lub wybudowane. Analitycy brali pod uwagę różne kryteria, m.in. liczbę mieszkańców ponad 10 tys., brak jakiegokolwiek skomunikowania za pomocą transportu publicznego.

Mieliśmy w Polsce ok. 30 000 km linii, a teraz mamy ok. 18 000 km. Oznacza to, że ponad 1/3 linii kolejowych w ostatnich latach zlikwidowano. Są regiony, gdzie tych linii zlikwidowano bardzo dużo, ale został ślad. Na niektórych obszarach nie było kolei i należy ją wybudować”– mówił Merchel.

Wiceprezes Zarządu PKP S.A. Andrzej Olszewski zapowiedział, że będą remontowane i budowane dworce kolejowe, które będą konieczne do obsługi pasażerów na tych odtworzonych liniach.

Jak zaznaczył prezes PLK, odbudowa to jest proces, który musi potrwać. „Tam, gdzie nie trzeba będzie uzyskiwać decyzji lokalizacyjnych, nie będzie konieczny wykup gruntów, realny jest termin budowy linii kolejowych do 2023-2024 roku. Ale tam, gdzie takie dokumenty i procedury będą potrzebne, na pewno ten proces się wydłuży, bo samo przygotowanie do realizacji zajmuje ok. 4 lat” – oświadczył Ireneusz Merchel. Poinformował, że na inwestycje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dysponują obecnie kwotą 67 mld zł.

Przemysław Gorgol, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych poinformował, że obecnie na Program Kolej Plus nie ma dofinansowania ze środków UE, ”ale nie jest pewne, że nie będzie. Są warunki, by przekonać Komisję Europejską do tego” – zaznaczył.

Maciej Lignowski, prezes SKM Trójmiasto podkreślił, że historia zarządzanej przez niego spółki oraz jej doświadczenia pokazują, że sensowne jest odtwarzanie linii kolejowych pomiędzy większymi ośrodkami miejskimi, ale równie ważne jest łączenie za pomocą kolei mniejszych ośrodków. „Zmodernizowana infrastruktura powinna zapewniać prędkość 60 km/h; należy zagęszczać przewozy w szczytach pasażerskich. Ważne jest tworzenie wokół tych zmodernizowanych dworców miejsc przesiadkowych, by związać komunikację przesiadkową z komunikacją autobusową w gminie czy powiecie. To wszystko powoduje, że ludzie chcą korzystać z transportu kolejowego” – powiedział.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO