EKG: w świecie cyfrowym firmom łatwiej jest wchodzić na nowe rynki i pozyskiwać finansowanie

Dzięki rewolucji cyfrowej firmy skuteczniej pozyskują nowych klientów, dostawców oraz środki finansowe na działalność na rynkach zagranicznych – zgodzili się uczestnicy debaty o handlu międzynarodowym, która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (13-15 maja 2019 r.).
PAP/M. Kmieciński
PAP/M. Kmieciński

W dyskusji podkreślano, że wzrasta bezpieczeństwo wymiany handlowej między przedsiębiorstwami, ponieważ platformy bankowe i transakcyjne pozwalają zweryfikować potencjalnego zagranicznego kontrahenta.

„Digitalizacja bankowości, jaka nastąpiła w ciągu ostatnich 20 lat, nie tylko przyspieszyła dokonywanie płatności i zapewniła ich bezpieczeństwo, ale również ułatwiła dostęp do finansowania, którego wymaga aż 80 proc. transakcji handlowych” – powiedziała Magdalena Rogalska, członek zarządu i szefowa bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Deutsche Bank Polska.

Magdalena Rogalska wskazała, że w efekcie rewolucji technologicznej powstały platformy bankowe, które są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby klientów korporacyjnych.

Wymieniła w tym kontekście Trade Information Network, pierwszą multibankową (DB AG jest jednym z 7 banków uczestniczących w tym przedsięwzięciu) i multifirmową platformę, która – dzięki połączeniu informacji o kontraktach handlowych i zapewnieniu autentyczności dokumentów – ułatwia mniejszym dostawcom dostęp do finansowania na najwcześniejszych etapach produkcji (tzw. pre-shipment finance).

Samo finansowanie odbywa się już poza platformą, a banki finansujące mają pewność, że finansują prawdziwe kontrakty czy zamówienia. System – współtworzony i obsługiwany przez Deutsche Bank – pomaga zapełnić lukę w zakresie finansowania, szacowaną w handlu światowym na 1,5 tryliona USD.

Z kolei do małych i średnich przedsiębiorstw adresowana jest platforma we.trade, bazująca na technologii blockchain oraz tzw. smart contractach. Tego rodzaju systemy pomagają zweryfikować klientów i kontrahentów, co przyczynia się do wzrostu zaufania miedzy stronami transakcji w handlu międzynarodowym.

Według Magdaleny Rogalskiej, istotnym zjawiskiem obserwowanym przez banki w zakresie płatności i obsługi kontraktów jest automatyzacja i digitalizacja procesów z zastosowaniem rozwiązań RPA, skanowanie dokumentów metodą OCR czy w bardziej zaawansowanych rozwiązaniach IDR. Dają one bankom oraz innym graczom w procesie ogromny potencjał usprawnień i oszczędności.

Eirini Zafeiratou z Amazon Polska zwróciła uwagę na coraz większą aktywność przedsiębiorstw w handlu internetowym. O ile w 2002 roku aż 97 proc. transakcji na platformie Amazona stanowiła sprzedaż oferty samego Amazona, to obecnie już 58 proc. transakcji dokonywanych jest przez podmioty trzecie – małe i duże firmy korzystające z platformy do sprzedaży własnych produktów.

Firmy korzystają również z sieci logistycznej i magazynów Amazona. „Nasze centra logistyczne w Polsce w 60 proc. są wypełnione produktami od małych i średnich przedsiębiorstw z Polski i całej Europy, rozsyłanych na rynki całego świata” – podkreśliła Zafeiratou.  

Krzysztof Szubert, były wiceminister cyfryzacji, wskazywał, że era cyfrowa przyniosła znaczące zmiany w gospodarce światowej. Jak podkreślił, jeszcze 10 lat temu w dziesiątce największych przedsiębiorstw na świecie dominowały podmioty działające w przemyśle wydobywczym i telekomunikacji. Obecnie pięć największych firm to przedsiębiorstwa z sektora cyfrowego, zorientowane na obsługę platform internetowych.

Krzysztof Szubert zwrócił uwagę, że tworzenie się tzw. przemysłu 4.0 niesie ze sobą także ryzyka, związane przede wszystkim ze zmianami na rynku pracy. Automatyzacja powoduje ograniczenie zatrudnienia w sferze cyfrowej, co wymaga od pracowników szybszego dostosowywania się do nowej sytuacji i zdobywania przez nich nowych umiejętności.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO