EKF: wzmocnienie dyscypliny budżetowej najważniejszym wyzwaniem dla Polski

Najważniejszym i najpilniejszym wyzwaniem dla polskiej polityki gospodarczej w najbliższych trzech latach będzie reforma finansów publicznych, w szczególności wzmocnienie dyscypliny budżetowej – uznali eksperci sopockiego IX Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF).
EKF: wzmocnienie dyscypliny budżetowej najważniejszym wyzwaniem dla Polski
EKF: wzmocnienie dyscypliny budżetowej najważniejszym wyzwaniem dla Polski

Warto rozważyć prowadzenie antycyklicznej polityki gospodarczej i tworzenie buforów fiskalnych. Oznacza to co najmniej istotne zmniejszenie deficytu strukturalnego w okresie dobrej koniunktury – rekomenduje EKF. Rekomendacje Europejskiego Kongresu Finansowego przedstawiono na zakończenie sopockiego spotkania, które odbyło się w dniach 3-5 czerwca 2019 r.

Jak powiedział koordynator EKF prof. Leszek Pawłowicz, efekty dyskusji ekspertów dzielą się na przygotowywane na potrzeby krajowe rekomendacje i stanowiska kierowane do instytucji międzynarodowych.

„To, co mamy do powiedzenia, zawieramy w rekomendacjach dla krajowych parlamentarzystów, dla rządu, dla regulatorów i dla nadzorców. Natomiast to, co mamy do powiedzenia w nieco szerszym zakresie przedstawiamy w stanowiskach ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego, biorąc udział w dyskusji nt. przyszłego rynku finansowego w Europie i – częściowo też – na świecie” – powiedział prof. Pawłowicz.

Tegoroczny EKF skupił się m.in. na sugestiach ws. polityki gospodarczej do 2022 r., w których podkreśla się wagę wzmocnienia dyscypliny budżetowej. W tym kontekście mowa jest o racjonalizacji systemu transferów socjalnych (program "Rodzina 500 plus") oraz zwiększeniu aktywności zawodowej społeczeństwa.

Wśród tegorocznych rekomendacji znalazły się również opinie ekspertów ws. rozwoju rynku kapitałowego, wyzwań IT stojących przed bankowością, cyberbezpieczeństwa sektora finansowego oraz kierunków usprawniania funkcjonowania rynku Consumer Finance. Sugestie EKF dotyczą ponadto uwzględnienia ryzyk związanych ze zmianami klimatu, reformy wskaźników stóp procentowych oraz powszechnego przyjęcia zasad odpowiedzialnej bankowości ONZ.

Tę ostatnią rekomendację, zdaniem prezesa Centrum Myśli Strategicznych Macieja H. Grabowskiego, powinny przyjąć wszystkie banki, aby nie zachwiało to konkurencji. "Rekomendujemy, żeby wszystkie banki w Polsce przyjęły zasady odpowiedzialnej bankowości (…) depozytariuszem tych deklaracji, ich strażnikiem, mógłby być Związek Banków Polskich" – uważa Grabowski.

Z kolei wiceprezes PwC i były przewodniczący KPWiG Jacek Socha zwrócił uwagę, że rekomendacje wynikające z debaty okrągłego stołu rynku kapitałowego dotyczą przeglądu i uporządkowania systemu nadzoru nad rynkiem finansowym.

"Chodzi o sposób funkcjonowania nadzoru w Polsce, czyli Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji oraz innych, żeby przeanalizować czy istnieje wspólny system, czy jest właściwy przepływ informacji i właściwy rozdział kompetencji" – powiedział Socha.

Jak dodał, EKF zarekomendował też, aby minister finansów powoływał wiceministra lub pełnomocnika do przejrzenia całego prawa, które zostało implementowane po wejściu Polski do Unii Europejskiej, tak aby zlikwidować to, co jest zbyt restrykcyjne w stosunku do regulacji unijnych.

W sumie przez cały okres swojej dziewięcioletniej działalności kongres przyjął ponad 80 rekomendacji i 37 stanowisk, z czego 14 trafiło do Komisji Europejskiej, 7 do Rady Stabilności Finansowej (FSB), a 5 do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).

EKF wziął np. udział w  konsultacjach EBA dotyczących regulacji PSD2 czy też konsultacjach Rady Stabilności Finansowej dotyczących przymusowej restrukturyzacji banków. Bruksela miała też okazję skorzystać z wiedzy eksperckiej EKF przy okazji konsultacji dotyczących FinTechów.

Przewodniczący Rady Programowej EKF Jan Krzysztof Bielecki, podsumowując IX edycję kongresu zaznaczył, że ekspertów w szczególności martwią wydarzenia poza granicami kraju. „Wewnątrz kraju nie widzimy większych ryzyk, przynajmniej w okresie krótkoterminowym. Natomiast widzimy wręcz „bulgoczące”, niebezpieczne zjawiska na zewnątrz, które oczywiście będą miały wpływ na funkcjonowanie naszej gospodarki” – oznajmił Bielecki.

Dodał, że oprócz brexitu, który prawdopodobnie będzie nam towarzyszył przez najbliższe lata, jako poważna niepewność, mamy narastającą właściwie codziennie wojnę handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a także ryzyko nowych wyzwań technologicznych, które jest jednocześnie ogromną szansą.

W tegorocznym IX Europejskim Kongresie Finansowym wzięło łącznie udział ponad 1,5 tys. osób, w tym przedstawiciele administracji państwowej, rynku finansowego oraz eksperci z kraju i zagranicy, w szczególności z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Goście kongresu wzięli udział w kilkudziesięciu dyskusjach podzielonych na sześć bloków tematycznych. Motywem przewodnim debat było pytanie: „Jak żyć w czasach niepewności?”.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO